Ковальчук Павло Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Ковальчук Павло Іванович

КОВАЛЬЧУ́К Павло Іванович (23. 03. 1946, с. Весняне Корец. р-ну Рівнен. обл.) – фахівець у галузі гідротехніки та інформаційних систем. Д-р тех. н. (1992), проф. (2003). Закін. Львів. ун-т (1969). Відтоді працював на вироб-ві; 1971–79 – в Ін-ті кібернетики АН УРСР; від 1979 – в Ін-ті гідротехніки і меліорації УААН (обидва – Київ); від 2002 – проф. каф. приклад. математики Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування (Рівне). Наук. дослідження: проблеми водоощад. режимів зрошення, запобігання підтопленню земель, матем. методи моделювання ґрунт.-екол. процесів у гідромеліорації.

Пр.: Прогнозирование и оптимизация санитарного состояния окружающей среды. К., 1988 (співавт.); Ресурсозберігаюча організація зрошувального землеробства. К., 1991 (співавт.); Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища: Навч. посіб. К., 2003; Системна оптимізація водокористування при зрошенні. Р., 2008 (співавт.).

Т. О. Михальська


Покликання на статтю