Николеску Тетяна — Енциклопедія Сучасної України

Николеску Тетяна

НИКОЛЕ́СКУ Тетяна (Nicolescu Tatiana; 09. 07. 1923, Кишинів) – румунський літературознавець, перекладачка. Народилася в укр. емігрант. сім'ї (прізвища батьків Голем і Горющенко). Після закінчення Бухарест. ун-ту працювала в ньому (від 1973 – проф. каф. рос. літ-ри); водночас у 1970-х рр. викладала румун. мову та літ-ру в Моск. ун-ті. Від 1988 – проф. Ін-ту сучас. мов у Мілані (Італія). Н. – відома дослідниця румун.-рос.-укр. літ. зв'язків, перекладачка творів Л. Толстого, І. Буніна, Л. Андреєва, А. Бєлого, С. Антонова, В. Шукшина та ін. Авторка кн. «Opera lui Gogol în Ro­mânia» («Творчість Гоголя в Румунії», 1959), «Tolstoi şi literatura ro­mână» («Толстой та румунська література», 1963), «Prozatori sovietici contemporani» («Сучасні радянсь­кі прозаїки», 1968; усі – Бухарест) тощо, багатьох передмов до румун. видань творів рад. письменників, спів­авторка підручника «Ру­мынский язык» (Москва, 1982). Популяризувала творчість Т. Шев­ченка в Румунії, зокрема написала ст. «Şevcenko – bardul naţional al Ucrainei» («Шевченко – народний бард України») // «Viaţa româ­nească» («Румунське життя»), 1964, № 6. У ній схарактеризувала творчість укр. поета, її специфіку, в якій акценти смутку й болю поєднуються з нещадним сарказмом, з бурхливими повстан. спалахами, також відзначала мелодійність вір­шів та поем, різноманітність і стиліст. багатство, віршування, інтонацію.

Літ.: Pagini ale șevcenkianei din Româ­nia. Сторінки румунської шевченкіани. Bu­curești, 2017.

К. М. Манолаке

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
К. М. Манолаке . Николеску Тетяна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72190 (дата звернення: 25.10.2021)