Николишин Мирон Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Николишин Мирон Михайлович

НИКОЛИ́ШИН Мирон Михайлович (30. 07. 1944, с. Розвадів, нині Стрий. р-ну Львів. обл.) – фахівець у галузі механіки. Д-р фіз.-мат. н. (1995), проф. (2004). Держ. премія України в галузі н. і т. (2011). Закін. Львів. ун-т (1970). Відтоді працював у Фіз.-мех. ін-ті АН УРСР; від 1973 – в Ін-ті приклад. проблем механіки і математики НАНУ (обидва – Львів): від 2003 – зав. відділу механіки деформів. твердого тіла, від 2018 – пров. н. с.; за сумісн. 1998–2003, 2013–15 – проф. каф. зварюв. вироб-ва, діагностики та віднов­лення металоконструкцій Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Наукові дослідження: механіка деформів. тіла.

Пр.: Метод дисторсий в теории тонких оболочек с трещинами // Матем. ме­тоды и физ.-мех. поля. К., 1975. Вып. 1; Математична модель внутрішньої тріщини в пружно-пластичній циліндричній оболонці // Там само. 1998. № 2; Пружний та пружно-пластичний граничний стан оболонок з дефектами. Л., 2003; Моделювання та оптимізація в термомеханіці електропровідних неоднорідних тіл. Л., 2009; Двовісний розтяг кусково-однорідної пластини з двома тріщинами на межі поділу матеріалів з урахуванням пластичних зон біля їхніх вершин // ФХММ. 2014. № 6; Двовісний розтяг та згин однорідної пластини з двома рівними співвісними поверхневими тріщинами з урахуванням розвинутих пластичних зон на їх продовженні // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Фіз.-мат. науки. 2016 (усі – спів­авт.).

В. О. Міщенко


Покликання на статтю