Николюк Ольга Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Николюк Ольга Миколаївна

НИКОЛЮ́К Ольга Миколаївна (16. 10. 1982, Житомир) – економіст. Д-р екон. н. (2017). Закін. Ін-т підприємниц­тва і сучас. технологій (Житомир, 2005). Відтоді працювала в Ін-ті с. госп-ва Полісся УААН (Житомир); від 2009 – у Житомир. агроекол. ун-ті: від 2018 – проф. каф. комп'ютер. технологій та моделювання систем і заст. кер. Навч.-­наук. центру інформ. технологій. Наукові дослідження: упр. ризиками с.-г. товаровиробників, моделювання конкурентоспроможності с.-г. підпр-в, механізми активізації розвитку с.-г. кооперації та агропром. інтеграції.

Пр.: Стійкі конкурентні переваги підприємства: сутність, джерела формування // Вісн. Житомир. агроекол. ун-ту. 2010. № 2; Співконкуренція як спосіб підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Там само. 2012. № 1; Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства: теоретико-методологічні основи. Ж., 2016; Методичні основи моделювання інтеграційних процесів сільськогосподарських підприємств // Пробл. і перспективи розвитку підпр-ва. 2016. Т. 2, № 3; Передумови застосування фрактального підходу в організації су­б'єк­тів аграрного бізнесу // Економіка АПК. 2018. № 6.

В. В. Зіновчук

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
В. В. Зіновчук . Николюк Ольга Миколаївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72195 (дата звернення: 25.10.2021)