Никоненко Олександр Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Никоненко Олександр Семенович

НИКОНЕ́НКО Олександр Семенович (09. 11. 1941, с. Мулловка, нині смт Ульянов. обл., РФ) – лікар-хірург. Батько А. Никоненка. Д-р мед. н. (1982), проф. (1984), чл.-кор. НАНУ (2006), акад. НАМНУ (2012). Засл. діяч н. і т. України (1996). Держ. премія України в галузі н. і т. (2000). Орден князя Ярослава Мудрого 5-го (2003) та 4-го (2009) ступ. Закін. Рязан. мед. ін-т (РФ, 1964). Працював лікарем; 1969–83 – у Рязан. мед. ін-ті; 1983–2018 – зав. каф. шпитал. хірургії Запоріз. мед. ун-ту; від 2002 – ректор, водночас від 2003 – проф. каф. транс­плантології та ендокрин. хірургії з курсом серц.-судин. хірургії Запоріз. мед. академії післядиплом. освіти. 2004–07 та 2011–18 – гол. позаштат. трансплантолог МОЗ України, від 2019 – гол. експерт з питань трансплантації МОЗ України. Гол. ред. ж. «Сучасні медичні технології» (від 2009). Під його кер-вом 1992 вперше в Україні організовано центр трансплантації і хроніч. гемодіалізу, 2004 на ба­зі Запоріз. мед. академії післядиплом. освіти створ. НДІ серц.-судин. хірургії і трансплантації. Вперше в Україні виконав успішну операцію з пересадки серця, трансплантацію печінки, одночасно трансплантацію нирки і підшлунк. залози при цукр. діабеті. Наукові дослідження: організац. проб­леми трансплантації, хірург. лікування ішеміч. хвороби серця із застосуванням оригінал. методик реваскуляризації міокарда, клітинна трансплантація, трансплантація нирки, питання хірург. втручань при хроніч. порушеннях мозк. кровообігу, лікування виразк. хвороби, хроніч. холестатич. гепатиту, захворювань ендокрин. органів. Співукладач «Атласу патоморфології ниркових трансплантатів» (З., 2011).

Пр.: Тромбоемболія гілок легеневих артерій та посттромбоемболічна легенева гіпертензія: діагностика та профілактика. К., 1999; Трансплантация печени: Руководство. З., 2000; Хірургічне лікування уражень брахіоцефальних артерій // Серце і судини. 2003. № 1; Эхо­кар­диографическая диагностика криза от­торжения после трансплантации серд­ца // КХ. 2004. № 4–5; Состояние и пер­спективы трансплантации в Украине // Трансплантология. 2004. № 7; Современ­ные методы диагностики, прогнозирования и профилактики дисфункции почечного аллотрансплантата // Вест. хи­рур­гии им. И. Грекова. 2011. № 6; Транс­плантология: Учеб. пособ. З., 2014; Тром­боэмболия легочной артерии. К., 2016; Significance of the pathologic findings in im­plantation biopsies for kidney allografts sur­vival // International j. of organ transplantation medicine. 2019. Vol. 10 (усі – спів­авт.).

Літ.: К 70-летию Александра Семеновича Никоненко // Хірургія України. 2011. № 4; 75-річчя члена-кореспондента НАН України О. С. Никоненка // Вісн. НАНУ. 2016. № 11.

Т. М. Терещенко


Покликання на статтю