Никонець Леонід Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Никонець Леонід Олексійович

НИКОНЕ́ЦЬ Леонід Олексійович (05. 01. 1939, Ленінград, нині С.-Пе­тер­бург) – фахівець у галузі електроенергетики. Д-р тех. н. (1988), проф. (1990). Закін. Львів. політех. ін-т (1960). Працював на вироб-ві; від 1962 – у Нац. ун-ті «Львів. політехніка»: 1989–2005 – зав. каф. електр. станцій, 2005–17 – проф. каф. електропостачання пром. підпр-в, міст і с. госп-ва. Наукові дослідження: підвищення надійності роботи елементів електр. систем; розроблення, створення і впровадження комплекс. систем плавлення ожеледиці та компенсації реактив. потужності; підвищення надійності високовольт. устаткування електропостачал. систем.

Пр.: Научные основы (теория) электро­безопасности. Л., 2008; Моделювання електромагнітних процесів в обмотках трансформатора за дії внутрішніх перенапруг мережі // Наук. вісн. Нац. гірн. ун-ту. 2014. № 5; Электромагнитные про­цессы и условия возникновения резо­нансных перенапряжений в обмотках трансформатора // Изв. Томского политех. ун-та. 2014. Т. 325, № 4; Моделирование электромагнитных процессов в обмотках трансформаторов при действии на них перенапряжений сети // Там само. 2015. Т. 326, № 4 (усі – спів­авт.).

А. І. Петрушка


Покликання на статтю