Новаченко Тетяна Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Новаченко Тетяна Василівна

НОВАЧЕ́НКО Тетяна Василівна (05. 10. 1957, м. Білгород-Дністровський Одес. обл.) – фахівець у галузі державного управління, педагог. Канд. пед. н. (2004), д-р н. з держ. упр. (2015). Закін. Одес. ун-т (1992), Пд.-укр. пед. ун-т (Одеса, 1998). Від 1976 працювала у Білгород-Дністров. муз. школі та пед. уч-щі; від 2002 – в Одес. обл. ін-ті вдосконалення вчителів та Пд.-укр. пед. ун-ті; 2006–08 – у Центр. ін-ті післядиплом. пед. освіти АПНУ; водночас 2006–10 – у Нац. пед. ун-ті; від 2014 – у Нац. академії держ. упр. при Президентові України (усі – Київ): проф. каф. публіч. політики та політ. аналітики. Наукові дослідження: теорія та історія державотворення України, профес. самоорганізація публіч. службовців, становлення та розвиток авторитету кер-ва в публіч. управлінні.

Пр.: Синергетичний підхід у педагогічній самоорганізації: Навч.-метод. посіб. К., 2011; Архетипова парадигма авторитету керівника в державному управлінні. Ніжин; К., 2013; Механізми врегулювання конфліктів: Підруч. К., 2016 (спів­авт.); Керівник у системі публічного управління: Навч. посіб. Л., 2018 (спів­авт.); Інструменти та механізми впровадження публічної політики в Україні: Навч. посіб. К., 2018 (спів­авт.); Авторитет керівника в публічному управлінні: Навч. посіб. К., 2019 (спів­авт.).

Е. А. Афонін


Покликання на статтю