Новальська Тетяна Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Новальська Тетяна Василівна

НОВА́ЛЬСЬКА Тетяна Василівна (08. 11. 1955, Київ) – бібліотекознавець. Д-р істор. н. (2007), проф. (2008). Закін. Київ. ін-т культури (1981), де й працює (нині ун-т культури і мист-в): 2008–13 – зав. каф. книгознавства та видавн. справи і декан ф-ту культурології, від 2016 – зав. каф. інформ. технологій. Наукові дослідження: бібліотекознавство та спец. бібліотекознавство; сучасні вітчизн. книго-, бібліотеко-, бібліографознавчі концепції; інформ. потреби й інновац. форми в обслуговуванні користувачів б-к; підготовка кадрів для бібліотечно-інформ. галузі.

Пр.: Український читач у бібліотеко­знавчих дослідженнях (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.). К., 2005; Наступність здобуття вищої бібліотечно-інформаційної та архівної освіти в умовах реформування // Бібліотекознавство. Документо­знавство. Інформологія. 2017. № 1; Бібліотечне читачезнавство в Україні: історія, теорія, практика. К., 2018; Видатний український бібліотекознавець Олексій Степанович Сокальський (1918–1991). К., 2019.

Літ.: Новальська Тетяна Василівна: Біобібліогр. покажч. К., 2015.

Н. А. Бачинська


Покликання на статтю