Новак-Каляєва Лариса Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Новак-Каляєва Лариса Миколаївна

НО́ВАК-КАЛЯ́ЄВА Лариса Миколаївна (25. 02. 1956, Львів) – фахівець у галузі державного управління. Канд. істор. н. (2004), д-р н. з держ. упр. (2014), проф. (2019). Закін. Львів. ун-т (1979). Відтоді працювала у міському Палаці піонерів; від 1983 учителювала; від 1991 – засн. і дир. Агентства культур. зв'язків «Аріадна»; від 1996 викладала в Академії сухопут. військ (усі – Львів); від 2004 – у Нац. ун-ті «Львів. політехніка»; від 2011 – проф. каф. держ. упр. Львів. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. академії держ. упр. при Президентові України. Наукові дослідження: права людини в публіч. упр., демократизація та децентралізація системи влади, глобал. та європ. упр., пріоритети сталого розвитку, мультикультуралізм і проблеми безпеки.

Пр.: Права людини у державному управлінні: Теоретико-методологічний аспект. Л., 2013; Інноваційні підходи до управління як імперативи децентралізації системи влади в Україні // Теор. та прикладні питання державотворення. 2015. Вип. 16; Conceptualizing of Priori­ties in the Dynamics of Public Adminis­tration Contemporary Reforms // Intern. J. of Humanities and Social Sciences. 2018. Vol. 12, № 0.6 (спів­авт.); Multiculturalism as the most constructive approach to the prospects of civilization National academy of managerial staff of culture and arts // Herald. Quarterly J. 2019. № 1 (спів­авт.).

П. М. Петровський


Покликання на статтю