Новак Ян — Енциклопедія Сучасної України

Новак Ян

НО́ВАК Ян (Nowak Jan; 15. 10. 1880, с. Голинь, нині Калус. р-ну Івано-Фр. обл. – 18. 02. 1940, м. Краків, Польща) – геолог, палеонтолог, фахівець у галузі тектоніки. Дійс. чл. Польс. академії знань (1931). Орден Відродження Польщі (1938). Навч. в г-зії в Станіславі (нині Івано-Франківськ, 1893–1901), закін. Львів. ун-т (1906), де відтоді працював у наук. б-ці й асист. каф. мінералогії, від 1912 – доц. каф. геології та палеонтології. Його перші дослідж., розпочаті приблизно 1907, стосувалися палеонтології та стратиграфії верх. крейди Поділля та Львів.-Равського Розточчя. 1910–12 брав участь у наук. експедиціях у Сх. Сибіру, Примор. краї, горах Сіхоте-Алінь та Сх. Альпах. 1913 здобув габілітацію з геології та палеонтології. Тоді ж розпочав тектонічні дослідж. Сх. Карпат. Вивчав морфогенез малополіс. улоговини. Вперше на тер. Малого Полісся досліджував денудац. рівні, зокрема виокремив Сокальський і Кристинопільський. Під час 1-ї світ. вій­ни воював у складі австр. війська. Після отримання поранення у боях побл. м. Горлиці (нині Малопольс. воєводства, Польща, 1915) та відновлення до кінця вій­ни працював штаб. фахівцем з нафти у м. Надвірна (нині Івано-Фр. обл.), а потім – нафт. комендантом у м. Кросно (нині Підкарп. воєводства, Польща). 1919–21 – у Польс. геол. ін-ті та Держ. бюро нафти у Варшаві; 1922–39 – в Яґеллон. ун-ті в Кракові: від 1923 – надзвичай. проф., зав. кабінету палеонтології, 1928–39 – звич. проф., зав. каф. геології. У цей період життя його наук. інтереси стосувалися геол. будови Карпат і Передкарпаття та їхньої нафтогазоносності. Від 1927 був президентом Польс. геол. т-ва. 6 листопада 1939 заарешт. нацист. владою та ув'язнений у концтаборі Заксенгаузен. 8 лютого 1940 звільнений у надзвич. виснаженні, унаслідок чого через 10 днів помер.

Пр.: Bauelemente und Entwicklungs­phasen des Bug-Tieflandes // Mittei­lungen der Österreichischen Geologischen Ge­sellschaft. 1914. № 7; Nouvelles donnees sur l'ensemble de la tectonique des Kar­pates et de l'evant-pays, en Pologne // Mem I. Reun. Ass. Karpat en Pologne. War­szawa, 1925; Zarys tektoniki Polski. Kraków, 1927; Die Geologie der polnischen Ölfel­der. Krakow, 1929; Bogactwa naftowe Pols­ki // Prz. naft. 1929. T. 1, № 15; The limit and the Direction of the advance of the ice on the Roztocze Lwow-Tomaszow (Brzeg lo­dowca czwartorzędowego w okolicy Lwowa i kierunek ruchu lodu na Roztoczu Lwow­sko-Tomaszowskiem) // Rocznik P. T. Geol. 1932. № 8; Die Frage der Grenzen des polnischen Olbeckens der Flyschzone // Bull. Intern. Acad. Pol. 1938.

П. М. Білоніжка


Покликання на статтю