Новак Андрій (Ендре) — Енциклопедія Сучасної України

Новак Андрій (Ендре)

НО́ВАК Андрій (Ендре) (21. 11. 1849, с. Урмезієве, нині Руське Поле Тячів. р-ну Закарп. обл. – 11. 09. 1939, Ужгород) – лікар. Навч. у Віден. (1869–71) та Будапешт. (1871–72) ун-тах. Від 1873 працював в Ужгород. міській лікарні (нині Закарп. обл. клін. лікарня): 1874–1928 – гол. лікар. Завдяки клопотанням Н. 1890 при лікарні відкрито акушер. школу, якою керував до 1927. Тривалий час був головою опікун. ради ужгород. держ. шкіл. Входив у «Правління Масарикової Ліги проти туберкульозу», організов. Червоним Хрестом Чехо-Словаччини. Автор пр. «A közegészség mint köz­gazdasági tényező az államéletben» («Громадське здоров'я як економічний чинник у державному житті», Ужгород, 1893), присвяч. проблемам орг-ції та проведенню мед.-сан. обслуговування насел. й удосконаленню системи охорони здоров'я. Опублікував низку статей, зокрема в г. «Ung»: «Az árva – és lelenc-gyerekek sorsa» («Доля дітей-сиріт та покинутих немовлят», 1889), «Észrevételek a bába-oktatásról» («Замітки про навчання повивальних бабок», 1892). Автор муз. творів, серед найпопулярніших – «Вальс Маргарити» для фортепіано (1879). Нагородж. орденом Франца-Йосифа (1888). В Ужгороді його ім'ям названо вулицю, Закарп. обл. клін. лікарню (2008), у її сквері встановлено погруддя (скульптор М. Михайлюк, 2003), на будинку, в якому жив Н., – мемор. дошку (скульп­тор М. Белень, 2016).

Літ.: Novák Endre díszpolgárrá választá­sa // Ung. 1917, 18 nov.; Юбилей д-ра Новака // Свобода. 1923, 22 апр.; I. Gaar. Dr. Novák Endre emlékezete // A Gyöng­yössi irodalmi társaság Évkönyve. V. Kötet. 1918–1942. Ungvár, 1942; Новак Андрій (Ендре) (1849–1939) // Вакула Н. С. Нариси з історії медицини Закарпаття: з давніх часів до 40-х років ХХ століття. Уж., 2006; Вакула Н. С. Андрій Новак – фундатор Закарпатської обласної клінічної лікарні: До 165-річниці з дня народж. // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Медицина. Уж., 2015. Вип. 1; Її ж. Новак Андрій (Ендре) (21. 11. 1849 – 11. 09. 1939): До 167-ої річниці від дня народж. та 150-річчя від дня заснування Закарп. обл. клін. лікарні ім. А. Новака: Біобібліогр. покажч. Уж., 2016.

Н. С. Вакула


Покликання на статтю