Новак Анатолій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Новак Анатолій Миколайович

НО́ВАК Анатолій Миколайович (17. 06. 1978, с. Малий Мидськ, нині Рівнен. р-ну Рівнен. обл.) – фахівець у галузі державного управління. Канд. екон. н. (2013), д-р н. з держ. упр. (2019). Закін. Київ. бізнес-ін-т при Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т» за спеціальні­стю «менеджмент орг-цій» (2005), Ін-т дистанц. навч. Нац. пед. ун-ту за спеціальністю «психологія» (2007), Ін-т післядиплом. навч. Нац. авіац. ун-ту за спеціальністю «правознавство» (2011), Нац. академію держ. упр. при Президентові України за спеціальністю «упр. сусп. розвитком» (2017; усі – Київ). Від 1999 працював у комерц. структурах; від 2003 – у СБУ: 2014–15 – пом. 1-го заст. голови СБУ; від 2015 – заст. дир. Нац. антикорупц. бюро України (обидва – Київ). Наукові дослідження: теор.-методол. засади формування та реалізація нац. антикорупц. політики.

Пр.: Адміністративно-правові засади формування та реалізації національної антикорупційної політики: досвід Польщі й особливості України // Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine. Lublin, 2017. Vol. 3 (спів­авт.); Адміністративно-правові засади реалізації національної антикорупційної політики в Україні: особливості нормативного забезпечення // Jurnalul juridicnaţional: teorieş i practică. 2018. № 5; Національна антикорупційна політика: теоретико-методологічні засади формування та реалізації. Дн., 2018.

В. В. Баштанник


Покликання на статтю