Нова свобода — Енциклопедія Сучасної України

Нова свобода

«НОВА́ СВОБО́ДА» – незалежна українська газета Карпатської України. Виходила від червня 1938 до березня 1939 щоденно, крім понеділка. Правонаступниця г. «Свобода». Від січня 1939 стала офіц. друк. органом новоствор. політ. партії Укр. нац. об'єднання, факт. рупором укр. політ. сил краю, особливо в період існування 1-го й 2-го автоном. урядів краю та становлення Карпат. України (січень – березень 1939), коли виконувала функцію уряд. органу. На шпальтах період. видання висвітлювали актуал. політ., екон., культурні та спорт. події, полемізували з русофіл. й проугор. політ. силами, критикували політику чехізації та русифікації. «Н. с.» регулярно повідомляла про діяльність т-ва «Просвіта» і «Пласт», давала оцінку політ. подіям, аналізувала сусп. ситуацію, стан розвитку пром-сті, с. госп-ва, торгівлі та фінансів Карпат. України тощо. У численних статтях, репортажах та повідомленнях йшлося про внутр.-політ. становище країни: виникнення та діяльність Карпат. Січі, руйнівні дії угор. і польс. терористів, діяльність проугор. «п'ятої колони», вибори до Сойму Карпат. України та ін. Часопис постійно повідомляв про фінанс. й морал. підтримку Карпат. України з боку орг-ції укр. еміграції європ. країн, США й Канади. Також містив поет. й прозові твори закарпат. письменників (В. Ґренджа-Донський, А. Ворон, Ф. Потушняк та ін.). Газета припинила діяльність 16 березня 1939 внаслідок окупації Карпат. України військами Угорщини. Ред. у різний час були: В. Фірцак, Ф. Ревай, Й. Бойчук, В. Ґренджа-Донський (від січня 1939).

Літ.: Вегеш М. Преса в Карпатській Україні (1938–1939) // Актуал. та малодосліджені пробл. історії України. Вип. 2. 1998; Його ж. «Нова Свобода» очима сучасників // Там само. Вип. 3. 1998; Загальна бібліографія Підкарпаття. 2000.

М. М. Вегеш, М. Ю. Токар


Покликання на статтю