Нова парадигма — Енциклопедія Сучасної України

Нова парадигма

«НОВА́ ПАРАДИ́ГМА» Засн. 1996 Запоріз. ун-том як альманах наук. праць молодих учених Придніпров. регіону. Від 2004 видавець – Нац. пед. ун-т (Київ). Публікують 4 рази на рік накладом 300 прим. Матеріали вміщують укр. та англ. мовами. Спочатку були такі рубрики: «Економіка», «Соціологія i психологія», «Політологія i управління», «Філософія i культурологія», «Ic­тopiя, археологія та етнологія», нині – «Філософія», «Соціологія». Наук. статті присвяч. актуал. проблемам інформ. цивілізації, що формується; охоплюють галузі гуманітар. наук, зокрема соц. філософії, філософії науки, історії, освіти, культури, філософ. антропології, релігієзнавства, соціології теор., емпір., приклад., галуз., етносоціології, соціології праці, управління, права, соц. комунікацій, конфліктології, соц. психології, соц. та публ. відносин (PR), прогнозування, культурології. Гол. ред. – В. Бех.

В. П. Бех

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
В. П. Бех . Нова парадигма // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72310 (дата звернення: 23.10.2021)