Ковалюк Захар Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Ковалюк Захар Дмитрович

КОВАЛЮ́К Захар Дмитрович (06. 03. 1940, с. Нові Мамаївці Кіцман. р-ну Чернів. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1984), проф. (1988). Держ. премія України в галузі н. і т. (2001). Закін. Чернів. ун-т (1961). Відтоді працював інж.-технологом підпр-ва п/c № 77 (Запоріжжя); 1964–69 – у Чернів. мед. ін-ті; від 1969 – у Чернів. відділ. Ін-ту проблем матеріалознавства НАНУ: від 1990 – кер.; водночас від 1999 – проф. каф. електроніки та енергетики Чернів. ун-ту. Основні напрями наук. досліджень: шаруваті кристали; інтеркаляція, інтеркаляц. нанотехнології; вуглец. наноструктурні матеріали; нанотрубки і нанопорошки; літій і літій-іонні джерела живлення, конденсатори надвеликої ємності і фільтр. конденсатори; воднева і сонячна енергетика; енергет. приладобудування; гетеропереходи; поляризаційно-чутливі пристрої; спінтроніка.

Пр.: Распределение интеркалата в слоистых матрицах // НМ. 1988. Т. 24, № 3; Исследование влияния процесса интеркалирования на экситонные спектры и структуру слоистых монокристаллов // Изв. вузов. Физика. 1992. № 10; Space-charge region scattering in indium monoselenide // Phys. Stat. Sol. (а). 2000. Vol. 180; Барична та тензочутливість шаруватих напівпровідників InSe та CaSe // УФЖ. 2011. Т. 56, № 4 (усі – співавт.).

В. Л. Волков


Покликання на статтю