Нічуговська Лілія Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Нічуговська Лілія Іванівна

НІЧУГО́ВСЬКА Лілія Іванівна (10. 12. 1946, м. Козятин Вінн. обл.) – педагог, економіст. Д-р пед. н. (2006), проф. (2007). Закін. Вінн. пед. ін-т (1969). Відтоді учителювала. Від 1979 – у Полтав. ун-ті економіки і торгівлі: від 2005 – проф. каф. вищої математики і фізики, від 2018 – проф. каф. педагогіки та сусп. наук; за сумісн. від 2006 – проф. каф. філософії і економіки освіти Полтав. ін-ту післядиплом. пед. освіти. Наукові дослідження: концепція матем. освіти студентів екон. спеціальностей закладів вищої освіти, методол. та метод. аспекти її реалізації; білінгвал. система навч. матем. дисциплінам студентів (проблеми, особливості) в контексті урахування сучас. євроінтеграц. тенденцій; філософія освіти у формуванні профес. компетентності студентів закладів вищої освіти.

Пр.: Математичне моделювання в системі економічної освіти. П., 2003; Білінгвістична модель навчання як напрям реалізації євроінтеграційних тенденцій // ПостМетодика. 2006. № 3; Адаптивна концепція математичної освіти студентів ВНЗ і конкурентоспроможність випускників: методологія, теорія, практика. П., 2008; Higher Mathematics. Pol­tava, 2009; Науково-методичні основи розвитку інтелектуальних вмінь студентів економічних університетів при навчанні вищої та прикладної математики // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. 2016. Вип. 18; Стратегія і менеджмент розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів у процесі магіс­­тер­ської підготовки у ВНЗ // Імідж сучас. педагога. 2017. № 1.

Н. І. Коливушка


Покликання на статтю