Нічога Віталій Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Нічога Віталій Олексійович

НІЧО́ГА Віталій Олексійович (21. 04. 1938, Київ) – фахівець у галузі радіотехніки. Д-р тех. н. (1996), проф. (2005). Закін. Львів. політех. ін-т (нині Нац. ун-т «Львів. політехніка», 1960), де від 1996 працює проф. каф. радіоелектрон. пристроїв і систем (до 2011 – за сумісн.). 1960–2011 – у Фіз.-мех. ін-ті НАНУ (Львів): 1981–96 – зав. лаб. первин. вимірювал. перетворювачів, 1996–2011 – пров. н. с. Наукові дослідження: роз­роблення методів і засобів для вимірювання слабких електромагніт. полів; створення високочутливих первин. перетворювачів для відбору інформатив. параметрів сигналів з урахуванням їхньої стохастич. природи, зовн. завад адитив. та мультиплікатив. характеру, внутр. шумів апаратури при вимірюваннях у різних середовищах; захист інформації в системах телекомунікації; вивчення впливу електромагніт. випромінювання на біо­об'єкти та довкілля.

Пр.: Основы классификации объек­тов пассивными электромагнитными средствами. Внешнее электромагнит­ное поле объектов. Л.; Москва, 1982 (спів­авт.); Основы классификации объек­тов пассивными электромагнитными средствами. Датчики электромагнит­ного поля. Л.; Москва, 1982 (спів­авт.); Informative Parameters of External Field of Underground Pipeline in Problems of Remote Testing of Corrosion Protection // Transactions on Instrumentation and Mea­surements. 2002. Vol. 51, № 1 (спів­авт.); Моделювання збурення магнітного поля залізничної рейки навколо поперечної тріщини // ФХММ. 2009. № 3; Аналіз сигналів дефектів залізничних рейок на основі неперервних вейвлет-перетворень // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації. 2014. Вип. 796 (спів­авт.); Індукційні сенсори для електромагнітної діагностики об'єктів, систем і середовищ. Основи теорії, розрахунку і проектування. Л., 2018 (спів­авт.).

В. В. Корній

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю