Нічик Валерія Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Нічик Валерія Михайлівна

НІ́ЧИК Валерія Михайлівна (03. 10. 1928, с. Антонівка, нині Прилуц. р-ну Черніг. обл. – 13. 11. 2002, Київ) – філософ. Д-р філос. н. (1979), проф. (1991). Засл. діяч н. і. т. України (1996). Премія ім. Д. Чижевського НАНУ (1998). Закін. Київ. ун-т (1951). Працювала 1952–2002 в Ін-ті філософії НАНУ (Київ): 1984–90 – зав. сектору, 1990–96 – зав. відділу історії філософії України. Наукові дослідження: філософія України 17–18 ст. Ініціювала вивчення та видання рукопис. спадщини проф. Києво-Могилян. академії. Співред. зб. «Від Вишенського до Сковороди» (1972), вид. «Феофан Прокопович: Філософські твори» (1979–81, т. 1–3), кн. «Пам'ятки братських шкіл на Україні. Кінець ХVІ – початок ХVІІ ст.: Тексти і дослідження» (1988; усі – Київ).

Пр.: Філософські основи наукових праць О. О. Богомольця. 1958; Феофан Прокопович. 1977; Из истории отечественной философии конца ХVII – начала XVIII в. 1978; Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – поч. XVII ст.). 1991 (спів­авт.); Петро Могила в духовній історії України. 1997; Києво-Могилянська академія і німецька культура. 2001; Симон Тодорський і гебраїстика в Києво-Могилянській академії. 2002 (усі – Київ).

Літ.: Білодід В. Д. Валерія Михайлівна Нічик (1928–2002): [Некролог] // Укр. археогр. щоріч. Нова серія. Вип. 7. К.; Нью-Йорк, 2002; Бібліографія друкованих праць доктора філософських наук, професора Валерії Михайлівни Нічик. К., 2003; Україна ХVІІІ століття: Сусп-во, філософія, культура: Зб. пам'яті В. Нічик. К., 2005.

В. Д. Білодід


Покликання на статтю