Кованцов Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кованцов Микола Іванович

КОВАНЦО́В Микола Іванович (02. 11. 1924, х. Соколов, нині Саратов. обл., РФ – 01. 05. 1988, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1959), проф. (1960). Навч. у Ташкент. ун-ті (1941–42), закін. Кзил-Ордин. пед. ін-т (Казахстан, 1944), де й працював. 1950–55 та 1957–60 – зав. каф. математики Запоріз. пед. ін-ту; 1960–88 – зав. каф. геометрії Київ. ун-ту. Наук. дослідж. присвяч. питанням лінійчатої геометрії, методики викладання та історії математики. Зробив вагомий внесок у розвиток теорій комплексів прямих (їх класифікація та безінтеграл. зображення), лінійчатих многовидів, викладених у простори з фундам. групами. У праці «Теория комплексов» (К., 1963), єдиній на той час у світ. літ-рі, дослідив комплекси прямих у евклідовому та неевклідовому просторах. Створив наук. школу з теорії лінійчатих многовидів. Був ініціатором, організатором і головою оргкомітету 1-ї Всесоюз. геом. конференції у Київ. ун-ті в 1962. На 4-му Всесоюз. матем. з'їзді (1961) відзнач. медаллю ім. А. Макаренка.

Пр.: Проективна геометрія: Навч. посіб. 1969; 1985; Диференціальна геометрія: Навч. посіб. 1973; Математика и романтика. 1976; 1980; Дифференциальная геометрия, топология, тензорный анализ: Сб. задач. 1989 (співавт.); усі – Київ.

Літ.: Кириченко В. В., Михайловський В. І., Перестюк М. О. Микола Іванович Кованцов (1924–1988): (до 75-річчя від дня народження) // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. фіз.-мат. н. 2000. Вип. 1.

В. О. Добровольський


Покликання на статтю