Ніцович Володимир Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Ніцович Володимир Михайлович

НІЦО́ВИЧ Володимир Михайлович (08. 02. 1931, м. Снятин Станіслав. воєводства, нині Івано-Фр. обл. – 09. 08. 1986, Чернівці) – фізик. Брат Б. Ніцовича. Д-р фіз.-мат. н. (1979), проф. (1981). Закін. Чернів. ун-т (1953), де й працював: 1965–67 – декан фіз.-мат. ф-ту, 1967–86 – зав. каф. теор. фізики. Наукові дослідження: кінет. та оптичні властивості напівпровідник. кристалів.

Пр.: Концентрационная зависимость термодинамического потенциала слоис­тых кристаллов в квантующих магнит­ных полях // УФЖ. 1978. Т. 23, № 10; Влияние зарядового упорядочения на физические характеристики кристаллов в рамках обобщенной модели Хаб­барда. К., 1981; Диамагнетизм электро­нов проводимости в тонких пленках метал­лосодержащих слоистых соединений // Физика металлов и металловедение. 1982. Т. 54, № 6; Рівняння Максвел­ла – узагальнення емпіричних закономірностей: Посіб. Чц., 1984; Динамические эф­фекты в многокомпонентном газе квазичастиц. К., 1990 (усі – спів­авт.).

М. В. Ткач


Покликання на статтю