Ніцович Богдан Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Ніцович Богдан Михайлович

НІЦО́ВИЧ Богдан Михайлович (14. 06. 1941, м. Снятин Станіслав., нині Івано-Фр. обл. – 28. 12. 2003, Чернівці) – фізик. Брат В. Ніцовича. Д-р фіз.-мат. н. (1982), проф. (1990). Закін. Чернів. ун-т (1963). Працював на вироб-ві; 1964–89 – в Ін-ті фізики АН УРСР (Київ); 1989–2003 – зав. каф. оптики і спектроскопії Чернів. ун-ту. Наукові дослідження: проблеми екситон. спектроскопії, неліній. взаємодії у системі квазічастинок, оптич. бістабільності.

Пр.: Электрон-фононное взаимодействие в слоистых полупроводниках // ФТТ. 1986. Т. 28, № 8; Динамические эффекты в многокомпонентном газе квазичастиц. К., 1990 (спів­авт.); Електронна структура і спектр поглинання РbІ2 // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Сер. Фізика, електроніка. 1999. Вип. 63 (спів­авт.); Магніто-оптична динаміка ек­си­тонів Ваньє // Там само. 2001. Вип. 112 (спів­авт.); Взаємодія лазерного випромінювання з речовиною: Навч. посіб. Чц., 2003.

О. В. Ангельський


Покликання на статтю