Ніцин Олександр Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Ніцин Олександр Юрійович

НІ́ЦИН Олександр Юрійович (05. 04. 1951, м. Батумі, Грузія) – фахівець у галузі експлуатації літаків та авіаційних двигунів. Д-р тех. н. (2008), проф. (2009). Закін. Київ. ін-т інж. цивіл. авіації (1975). Відтоді працював у Кишинів. об'єднаному авіац. загоні; 1982–89 – у Кишинів. політех. ін-ті; від 1989 – у Нац. тех. ун-ті «Харків. політех. ін-т»: від 2007 – проф. каф. нарис. геометрії та графіки. Осн. напрям наук. дослідж. – геом. моделювання фіз. об'єктів і візуалізація їхніх геом. моделей.

Пр.: Геометрична модель просторової картини світу у свідомості людини // Прикладна геометрія та інж. графіка: Міжвідом. наук.-тех. зб. К., 1999. Вип. 65; Система визуального проектирования одежды «Виртуальный манекен» и ее математическое ядро // Геом. та комп'ютерне моделювання: Зб. наук. пр. Х., 2005. Вип. 10; Геометрия психофизического пространства и ком­пьютерный симулятор «виртуальная сфера» // Вісн. Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». 2006. № 19; Деформации изображения при визуализации дина­мичных трехмерных сцен // Там само. № 40; Технологія геометричного моделювання. Конструювання кривих ліній: Навч. посіб. Х., 2008; Теоретичні проблеми прикладної геометрії: Навч. посіб. Х., 2018.

Ю. І. Зайцев


Покликання на статтю