Нітш Казімеж-Іґнаци — Енциклопедія Сучасної України

Нітш Казімеж-Іґнаци

НІТШ Казімеж-Іґнаци (01. 02. 1874, м. Краків, Польща – 26. 09. 1958, там само) – мовознавець. Д-р філософії (1898), д-р габіліт. (1905), проф. (1910), дійс. чл. Польс. АН (1924). Закін. Яґеллон. ун-т у Кракові (1895). Відтоді працював гімназій. учителем у Яро­славі (нині Підкарп. воєводства, Польща) та Кракові. 1910–16 – надзвич. проф., від 1920 – проф. слов'ян. філології, 1928–39 – зав. каф. польс. мови Яґеллон. ун-ту, 1917–20 – проф. Львів. ун-ту. 6 листопада 1939 разом з ін. проф. Яґеллон. ун-ту заарешт. німцями і ув'язнений у концтаборі Заксенгаузен (Німеччина), в лютому 1940 звільнений. 1945 повернувся до Яґеллон. ун-ту, викладав на каф. слов'ян. діалектології (до 1953). Секр. (1904–18), голова (1935–52) Мовної комісії; голова (1946–52), заст. голови (1952–57) Польс. АН. Організував і очолив Відділ мово­знавства Польс. АН у Кракові (1953–58). Ініціатор створення Комiciї усталення місц. назв, що перейменовувала насел. пункти та змінювала ін. геогр. назви на територіях, приєднаних до Польщі після 2-ї світ. вій­ни. Ред. наук. ж. «Język Polski» (1929–58). Наукові дослідження: пopiвнял.-icтор. морфологія польс. мови, історія сло­в'ян. філології, ономастика, діа­лектологія, правопис. Дав чітке визначення понять «мова» i «діалекти», здійснив опис польс. діалектів, пов'язував діалектол. факти з icторичними, що з часом спричинило виникнення істор. діалектології; розпочав дискусію про походження польс. літ. мови. Брав участь в укладанні праць: «Atlas językowy polskiego Podkar­pacia» (Kraków, 1934), «Mały atlas gwar polskich» (Wrocław; Kraków; Warszawa, 1957–70, т. 1–13).

Пр.: Mowa ludu polskiego. Kraków, 1911; Z historii polskich rymów. Warszawa, 1912; О wzajemnym stosunku gwar ludowych i języka literackiego // Język Polski. 1913. Z. 1; Pochodzenie polskiego języka lite­rackiego // Там само. 1913. Z. 2; Dialekty języka polskiego. Kraków, 1915; Z geografii wyrazów polskich // Rocznik Slawistyczny. 1918. T. 8; Wybór polskich tekstów gwa­rowych. Lwów, 1929; Studia z historii pols­kiego słownictwa. Kraków, 1948.

Літ.: A. Gruszecka-Nitschowa. Całe życie nad przyrodą mowy polskiej. Kazimierz Nitsch i jego prace. Kraków, 1977; Галенко I. Науково-методична робота кафед­ри слов'янської філології Львівського університету // Пробл. слов'янознав­ства. 2000. № 51; M. Biolik. Profesor Kazimierz Nitsch – życie i dzieła // Prace Językoznawcze. 2009. Z. 11; M. Rak. Kazimierz Nitsch i etnologia // LingVaria. 2019. № 1(27).

А. М. Кравчук


Покликання на статтю