Кривуля Олександр Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Кривуля Олександр Михайлович

КРИВУ́ЛЯ Олександр Михайлович (14. 10. 1941, с. Марківка Ворошиловгр. обл., нині смт Луган. обл. – 15. 03. 2012, Харків) – філософ. Чоловік Н. Бусової. Д-р філос. н. (1990), проф. (1991). Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Пе­тербург, 1970). Працював від 1974 ст. викл. каф. філософії і наук. комунізму Тольяттін. політех. ін-ту (нині Самар. обл., РФ); від 1978 – у Хар­кові: в Ін-ті механізації та електри­фікації с. госп-ва: від 1981 – зав. каф. філософії; 1992–2002 – нач. каф. гуманітар. дисциплін Ун-ту внутр. справ; 2002–05 – рек­то­р Екон.-правового ун-ту; від 2005 – проф. каф. теор. і практ. фі­лософії Ун-ту. Наук. дос­лідж.: соц. філософія та історія філосо­фії, сусп. відносини, заг. проб­леми теор. соціології. Автор навч. посібника «Філософія» (Х., 2010). Упорядник, автор вступ. статті та коментарів до кн. «Б. Спи­но­за. Об усовершенствовании ра­зума: Сочинения» (Москва; Х., 1998).

Пр.: Диалектика общественных отно­шений и человеческой деятельности. Х., 1988; Філософські інваріанти і своє­рід­ність національних філософій // Г. Ско­ворода і проблеми нац. філософії. Х., 1996; Влада і насильство. Х., 1997 (спів­авт.); Соціальні норми як база інтеграції суспільства // Вісн. Ун-ту внутр. справ. Х., 2000. № 11; Иммануил Кант и формирование немецкого идеализма (к 280-летию Канта) // Філос. перипетії: Вісн. Харків. ун-ту. Сер. Філософія. 2004. № 623; Обоснование морали у И. Канта и Г. С. Сковороды // Г. Сковорода і сучасна морал. філософія. Х.; Сковородинівка, 2010.

О. Н. Ярмиш

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. Н. Ярмиш . Кривуля Олександр Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=724 (дата звернення: 25.10.2021)