Німчинов Прокіп Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Німчинов Прокіп Петрович

НІМЧИ́НОВ Прокіп Петрович (27. 02. 1906, с. Курилехівка, нині Полтав. р-ну Полтав. обл. – 19. 06. 1983, Київ) – економіст. Д-р екон. н. (1966), проф. (1966). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. агрокооп. ф-т Полтав. с.-г. ін-ту (1926) та пед. відділ. Київ. кооп. ін-ту (1928). Від 1926 працював у Запоріз. кредит. спілці; від 1928 – у кооп. технікумах Кривого Рогу й Кіровограда (нині Кропивницький); також був зав. фінанс.-план. відділу Харків. облспоживспілки; від 1934 – у Харків. ін-ті рад. торгівлі; від 1946 – у Київ. ін-ті нар. госп-ва: 1948–61 – зав. каф. бухгалтер. обліку та аналізу, 1961–62 – декан облік.-статист. ф-ту, 1962–74 – зав., 1974–77 – проф. каф. бухгалтер. обліку, 1977–83 – проф. каф. бухгалтер. обліку в пром-сті. Досліджував питання теорії бухгалтер. обліку, удосконалення методів с.-г. обліку.

Пр.: Новая система колхозного учета. Л., 1960 (спів­авт.); Бухгалтерський облік і економічний аналіз у районних об'єднаннях і відділеннях «Сільгосптехніка». К., 1969 (спів­авт.); Нормативный метод учета затрат на производство в сельскохозяйственных предприятиях. Москва, 1973 (спів­авт.); Загальна теорія бухгалтерського обліку: Підруч. К., 1977; Сборник задач по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве с основами учета в других отраслях народного хозяйства: Учеб. пособ. Москва, 1979 (спів­авт.).

Літ.: Лінник В. Г. Німчинов Прокіп Пет­рович // Вчені економісти-аграрники. Кн. 5, ч. 2. 2001; Відомий учений і організатор бухгалтерського обліку в Україні П. П. Німчинов: До 100-річчя від дня народження (1906–1983). 2006 (обидві – Київ).

М. І. Бондар

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
М. І. Бондар . Німчинов Прокіп Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72420 (дата звернення: 24.10.2021)