Німчинов Кость — Енциклопедія Сучасної України

Німчинов Кость

НІМЧИ́НОВ Кость (Костянтин Тихонович; 22. 12. 1898(03. 01. 1899), с. Андріївка Зміїв. пов. Харків. губ., нині смт Ізюм. р-ну Харків. обл. – 15. 11. 1937, Москва) – мовознавець. Навч. на істор.-філол. ф-ті Харків. ун-ту (учень О. Синявсь­кого). 1927 перебував у наук. відрядженні в Празі. Від 1928 працював у секції укр. мови н.-д. каф. мовознавства: асист., н. с., кер., а також проф. Харків. ІНО; водночас – ст. н. с. харків. філії Ін-ту мовознавства ВУАН (до 1934). Працював у Комісії для впорядкування укр. правопису при Наркомосі України (1925–28); учасник реформи білорус. графіки. У серед. 1930-х рр. переїхав до Москви, працював проф. каф. рос. мови ін-ту історії, філософії і літ-ри та проф. пед. ін-ту (за ін. даними – технол. ін-ту). Автор праць з фонетики й історії укр. мови, культури мовлення, лексикографії, соціолінгвістики та дидактики. Співукладач «Практичного російсько-українського словника» (1926), «Загального курсу української мови» (1929) та «Підвищеного курсу української мови» (1929, 1931; усі – Харків). 10 жовтня 1937 заарешт., 15 листопада за звинуваченням в участі в контррев. націоналіст. орг-ції засудж. до розстрілу. Реабіліт. 1993.

Пр.: Український язик у минулому і тепер: Підручна книга до усвідомлення фактів українського язика. Х., 1925; 1926; Вихідний пункт О. О. Потебні в розумінні східнослов'янської ізоглоси o–je у назвуці // Наук. зб. Харків. н.-д. каф. історії укр. культури. 1926. № 2–3; До проблеми про диспалаталізацію приголосних перед е, и в українській мові // Зап. Істор.-філол. відділу ВУАН. 1926. Кн. 9; До етимології та правопису українського прислівника ледви/і // Наук. зап. Харків. н.-д. каф. мовознавства. 1927. Т. 2; Історичний курс української мови: Лекції 1–13. Х., [1928] (спів­авт.); Граматика української мови. Ч. 2. Синтакса. Х.; К., 1934; Проти націоналістичного шкідництва в синтаксисі української літературної мови. Х., 1934; Значення Потебні для українського культурно-національного руху // Вісн. Харків. ун-ту. 2000. № 491.

Літ.: Юрченко О. С., Широкорад Є. Х. Неопублікована стаття К. Т. Німчинова про О. О. Потебню // Вісн. Харків. нац. ун-ту. 2000. № 491; Глущенко В. А., Овчаренко В. М. П. О. Бузук і К. Т. Німчинов про теорію «родовідного дерева» і «хвильову» теорію // Лінгвіст. дослідж. Горлів. пед. ін-ту іноз. мов. 2003. Вип. 2.

А. М. Нелюба


Покликання на статтю