Німців Поволжя АРСР — Енциклопедія Сучасної України

Німців Поволжя АРСР

НІ́МЦІВ ПОВО́ЛЖЯ АРСР – адміністративно-територіальна одиниця у складі РРФСР. 1764–68 на запрошення рос. імператриці Катерини ІІ (з походження німкені) з європ. країн у Поволжя переселилося понад 25 тис. німців, які заснували тут понад 100 колоній (тер. сучас. Саратов. і Волгогр. обл. РФ). На поч. 20 ст. було 190 колоній із насел. бл. 400 тис. осіб (переважно німці). 1918 декретом РНК РРФСР створ. Автономну обл. німців Поволжя, 1923 перетворену в Н. П. АРСР. Спочатку адм. центр знаходився у м. Саратов, від 1919 – у м. Маркс­штадт (нині Маркс), від 1922 – у м. Покровськ (нині Енгельс), що був засн. 1754 укр. чумаками як слобода Покровська. Тер. Н. П. АРСР 28 200 км2, насел. 605 000 осіб (1939). За переписом насел. 1926, проживали 379 630 німців (66,42 %), 116 561 росіянин (20,39 %), 68 561 українець (11,99 %); 1939 – 366 685 німців (60,46 %), 156 027 росіян (25,72 %), 58 248 українців (9,6 %). Структурно Н. П. АРСР складалася із 22-х кантонів (р-нів), українці становили більшість у Покров. (51,3 %) і Старополтав. (44,8 %) р-нах. 1924 нім. мову запроваджено як другу в діловодстві та мову навч. у школах. 1926 на 3-му з'їз­ді рад Н. П. АРСР прийнято проект Конституції Н. П. АРСР, що містила положення про рівно­пра­в'я нім., рос. і укр. мови – офіційне діловодство у р-нах мали вести на мові насел., яке становило більшість, однак цей проект не був затв. ВЦВК РСФРР. Від 1920-х рр. і до 1932 проводили політику українізації, діяли укр. школи. Після нападу Німеччини на СРСР відповідно до указу президії ВР СРСР від 28 серпня 1941 всіх німців Поволжя депортовано до Алтаю, Сибіру та в Казахстан, а тер. Н. П. АРСР включено до складу Саратов. і Сталінгр. (нині Волгогр.) обл. РФ.

І. І. Шульга


Покликання на статтю