Кованько Петро Леонідович — Енциклопедія Сучасної України

Кованько Петро Леонідович

КОВА́НЬКО Петро Леонідович (27. 06(09. 07). 1876, м. Армянськ, нині АР Крим – після 1959) – фахівець у галузі фінансів і фінансового права. Проф. (1914). Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1899), де був залишений для підготовки до професор. звання на каф. фінанс. права. Від 1900 викладав право у жін. торг. школі, від 1904 – у жін. комерц. уч-щі в Києві. 1909 склав магістер. іспити. Відтоді (з перервою) працював в Ун-ті св. Володимира від 1910 – приват-доц., від 1919 – проф.; водночас від 1913 – у Київ. комерц. ін-ті: від 1914 – екстраординар. проф. каф. приклад. економіки, 1917–19 – декан екон. ф-ту; 1911–14 – у закордон. відрядженні (Берлін, Мюнхен, Париж). 1914 захистив магістер. дис., 1919 опублікував монографію з фінанс. проблем міського землеволодіння на захист доктор. дис. (не відбувся через рев. події та подальше скасування наук. ступ.). Чл. т-ва економістів при Київ. комерц. ін-ті та Київ. юрид. т-ва. 1919–21 читав лекції у Кубан. політех. ін-ті та Кубан. ун-ті (м. Краснодар, РФ); від 1921 – декан соц.-екон. ф-ту, від 1926 – проф. Київ. ін-ту нар. госп-ва; за сумісн. – у Київ. кооп. ін-ті: 1926–27 – декан кредит. ф-ту. 1926–28 – чл. Комісії для виучування фінанс. та банків. питань ВУАН. Окрім суто наук. дослідж. (насамперед із бюджет. права), опублікував низку навч.-метод. праць, зокрема популяр. підручник «Курс торговых знаний для торговых школ» (7-е вид. – К., 1919) і низку статей з методики викладання політекономії в ж. «Коммерческое образование». 1930 звільнений з роботи у зв'язку з реорганізацією Київ. ін-ту нар. госп-ва. Під час 2-ї світ. війни виїхав на Захід (в еміграції відомий під прізвищем Кованьківський). Мешкав у Мюнхені, працював у Ін-ті для вивчення СРСР. Був чл. наук. асамблеї та вченої ради цього Ін-ту, дійс. чл. УВАН у Канаді. Вивчав бюджетну політику СРСР, в останніх працях критикував «рад. імперіалізм» загалом.

Пр.: Главнейшие реформы, проведенные Н. Х. Бунге в финансовой системе России. Опыт критической оценки деятельности Н. Х. Бунге как министра финансов (1881–1887 гг.). К., 1901; Конспект курса коммерции для торговых школ. Ч. 1–2. К., 1901–02; Педагогический авторитет. К., 1905; Содержание и сущность бюджетного права. К., 1910; Государственные расходы России по предметам назначения за 1903–1911 гг. // Тр. Киев. юрид. об-ва, состоящего при Ун-те св. Владимира за 1909–10 гг. К., 1912; Реформа 19 февраля 1861 года и ее последствия с финансовой точки зрения. (Выкупная операция: 1861–1907 гг.). К., 1914; Финансовые проблемы землевладения русских городов // Изв. Киев. коммерчес. ин-та. 1919. Т. 32; Коммунальные предприятия на Украине // Науч. зап. Киев. ин-та нар. хоз-ва. 1924. Т. 4–5; Бюджеты городов Украины. Х., 1925; Финансы СССР во вторую мировую войну. Мюнхен, 1951; Финансы СССР после второй мировой войны: (В сравнительном освещении). Мюнхен, 1954; Бюджет СССР: Историко-критический обзор. Мюнхен, 1956.

Літ.: Леоненко П. М. П. Л. Кованько: сторінки яскравого життя // Вчені зап. Київ. екон. ун-ту. 2006. Спец. вип.; Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). К., 2011.

І. Б. Усенко


Покликання на статтю