Новопокровський Іван Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Новопокровський Іван Васильович

НОВОПОКРО́ВСЬКИЙ Іван Васильович (Новопокровс­кий Иван Васильевич; 25. 11(07. 12). 1880, м. Михайлов, нині Рязан. обл., РФ – 02. 09 (за ін. даними – 30. 05). 1951, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – російський ботанік. Д-р біол. н. (1935), проф. (1920). Закін. Моск. ун-т (1903). Відтоді працював лаборантом Моск. с.-г. ін-ту, 1906 – Новорос. ун-ту (Одеса). Від 1908 – у Донсь­кому політех. ін-ті: від 1918 – доц. каф. ботаніки; 1920–31 – проф. Донського ін-ту с. госп-ва і меліорації (обидва – м. Новочеркаськ, нині Ростов. обл., РФ); 1931–35 – зав. каф. ботаніки Кубан. с.-г. ін-ту (м. Краснодар, РФ); 1935–45 – зав. каф. ботаніки, декан біол. ф-ту Ростов. ун-ту (м. Ростов-на-Дону, РФ), при якому 1936 заснував гербарій; від 1945 – ст. н. с. Ботан. ін-ту АН СРСР (Ленінград), водночас – проф. Пед. ін-ту. Наукові дослідження: фітогеографія, систематика рослин, палеоботаніка, біо­хімія. 1901–37 проводив ботаніко-геогр. дослідж. у різних р-нах СРСР, зокрема у Ростов. обл., Азово-Чорномор., Пн.-Кав­каз. регіонах, де зібрав десятки тисяч гербар. екземплярів. У 1930-х рр. був репрес.

Пр.: Материалы для флоры окрестностей г. Одессы. О., 1908; Почвенно-ботанический очерк окрестностей г. Новочеркасска Донской области. Новочеркасск, 1912; Естественно-исторические районы Юго-Востока России (Донская область, Северный Кавказ, Черноморская губерния). Ростов-на-Дону, 1922; К организации степного заповедника в Донецком округе. Новочеркасск, 1927; Зональные типы степей Европейской части СССР. Опыт классификации русских степей // Землеведение. 1937. Т. 39, вып. 3.

Літ.: Потапенко Г. И. История кафедры ботаники Одесского государственного университета за 75 лет существования: 1865–1940. О., 2010.

Т. В. Васильєва, О. С. Мурашко


Покликання на статтю