Новопсковський краєзнавчий музей — Енциклопедія Сучасної України

Новопсковський краєзнавчий музей

НОВОПСКО́ВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1960 у смт Новопсков (нині Старобіл. р-ну Луган. обл.). Тоді ж розпочато збір експонатів і різноманіт. матеріалів з історії насел. пунктів Новопсков. р-ну, із запасників Луган. краєзн. музею передано 370 музей. предметів. 1963 відкрито для відвідувачів у приміщенні рай. Будинку культури. До 1973 музеєм опікувався С. Коновалов. У тому ж році Н. к. м. розформований, а експонати розмістили на збереження у підвалі. 1978–80 з ініціативи О. Соболєва сформовано нову експозицію, 1984 для музею надано окреме приміщення. Від 1988 – відділ Луган. краєзн. музею (зав. О. Колесник). 1992–93 експозицію попов­нено сільс. садибою кін. 19 ст., яку розташували поруч з осн. музей. корпусом. Туди зібрали меб­лі й експонати того часу. Нині функціонує як постійна експозиція «Слобожанське подвір'я кін. 19 – поч. 20 ст.». Після відкриття садиби Н. к. м. став найкращим на Луганщині музеєм сільс. типу. 2010–11 введено в експлуатацію добудову до осн. музей. корпусу: 2 виставк. зали, фондосховище та служб. приміщення. Від 2011 донині музеєм керує О. Мельник. Від 2014 – районний. Пл. музей. тер. 1892 м2, з них заповід. зони – 1078 м2, будівлі музею – 533 м2 (експозиції – 323 м2, фондосховища – 35,24 м2). Тематика та склад музей. експозиції має 2 осн. групи – природнича (геол. та палеонтол. колекції) та історична (етногр. і мемор. колекції, документи та фотографії від серед. 19 ст.). Експозиц. розділи: «Природа регіону», «Край з найдавніших часів до поч. 20 ст.», «Традиційна культура слобожан кін. 19 – поч. 20 ст.», «Край у 1917–40», «Край в роки Другої світової вій­ни 1939–1945», «Новопсков: роки, події, люди». У фондах (2020) – 5263 предмети (з них осн. – 3865, наук.-допоміж. – 1398). Н. к. м. призначений для вивчення, збереження, використання та популяризації пам'яток матеріал. і духов. культури, музей. предметів і колекцій з наук. та освіт. метою, залучення громадян до надбань регіон., нац. та світ. істор.-культур. спадщини. Провадить н.-д. роботу з краєзнавства, розробляє, вивчає й узагальнює наук. знання з таких питань: природа краю, екон. стан регіону; історія Новопсковщини в різні істор. періоди; етнографія краю; сучасна історія регіону. Музейні працівники видають результати наук. дослідж. у наук. збірниках, істор. довідниках, укладають путівники, публікують краєзн. матеріали в газетах; проводять різноманітні заходи до пам'ят. дат, уроки історії, зустрічі з відомими людьми тощо.

О. Ю. Мельник

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
О. Ю. Мельник . Новопсковський краєзнавчий музей // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72494 (дата звернення: 24.10.2021)