Новоросійське товариство кам’яновугільного, залізоробного та рейкового виробництв — Енциклопедія Сучасної України

Новоросійське товариство кам’яновугільного, залізоробного та рейкового виробництв

«НОВОРОСІ́ЙСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО КАМ'ЯНОВУГІ́ЛЬНОГО, ЗАЛІЗОРО́БНОГО ТА РЕ́ЙКОВОГО ВИРОБНИ́ЦТВ» – одне з найбільших іноземних акціонерних товариств, що діяли у Російській імперії. Засн. 1868 на кошти підприємців Великої Британії. Правління знаходилося в Лондоні, відповідал. агенція – у С.-Пе­тербурзі. Історія т-ва тісно пов'язана з діяльністю британ. гірн. інж. і підприємця Дж. Юза. На укр. землях т-ву належали засн. 1871 побл. с. Олександрівка Бахмут. пов. Катеринослав. губ. (нині у складі Донецька) чавуноливарно-залізороб. з-д і низка навколиш. кам'яновугіл. копалень. 1870–1912 осн. капітал т-ва зріс від 0,3 до 12 млн фунтів стерлінгів (більшу його частину спрямов. на розвиток влас. металург. вироб-ва). Завод т-ва з перших днів діяв за завершеним циклом (плавка чавуну – вироблення заліза – прокатка), що дало змогу швидко нарощувати потужність. 1874 на ньому працювало 1806, у 1890 – 6326 осіб. Стрімка концентрація робочої сили в одному місці спричинила виникнення нового насел. пункту – с-ща Юзівка (нині Донецьк). Напередодні 1-ї світ. вій­ни з-д виготовляв сталеві рейки всіх типів, листове, сортове та фасонне залізо, мартенів. й бесемерів. сталь, ливар., передільний і спец. чавун, шахтові вагонетки, вогнетривку цеглу. У його цехах уперше в Рос. імперії налагоджено коксове вироб-во, пудлінгування тощо. У січні 1918 адміністрацію т-ва та все його майно націоналізували більшовики. Від 1922 колиш. з-д т-ва діяв як Юзів., від 1924 – Сталін., від 1962 – Донец. металург. з-д; від 2002 – «“Донецьксталь” Металургійний завод». Вугіл. копальні т-ва за рад. влади спочатку підпорядковано місц. окруж. упр. Центр. правління ка­м'яновугіл. пром-сті, у серед. 1960-х рр. вони стали основою держ. об'єдн. «Донецьквугілля» (див. «Донецька вугільна енергетична компанія»).

Літ.: Иславин В. Обзор каменно­угольной и железоделательной промы­шленности Донецкого кряжа. С.-Пе­тер­бург, 1875; Кеппен А. Материалы для истории горного дела на Юге России. С.-Пе­тербург, 1899; Акционерно-паевые предприятия России. Москва, 1913; Павлов М. А. Воспоминания металлурга. Ч. 1–2. Москва, 1945; Потолов С. И. Рабочие Донбасса в ХIХ в. Москва; Ленинград, 1963.

О. М. Машкін


Покликання на статтю