Ковач Андрій — Енциклопедія Сучасної України

Ковач Андрій

КО́ВАЧ Андрій (09. 02. 1930, с. Рокитівці, нині округ Меджилабірці, Словаччина) – український історик і громадсько-культурний діяч у Словаччині. Д-р філософії (1970), канд. істор. н. (1973). Закін. Учител. семінарію (1950) і Вищу пед. школу (1956) в Пряшеві. 1950–54 учителював; 1956–60 – шкіл. інспектор округу Снина; 1960–95 працював на каф. історії в Ун-ті ім. П. Шафарика: 1980–89 – продекан філос. ф-ту. Чл. президії та заст. голови ЦК Культур. союзу укр. трудящих (1974–79). Голова Окруж. ком-ту в Пряшеві (1973–83), чл. Ком-ту Чехословаччини із захисту людських прав у Празі (1988–92). Досліджує історію українців Словаччини. Статті істор. тематики публікує у пряшів. укр. часописах, зокрема «Дукля», «Нове життя», «Науковий збірник Музею української культури у Свиднику».

Пр.: Чому, коли і як? 1967; 1992 (співавт.); Košický vládny program. 1977; Príspevky k dejinám KSČ v Humenskom okrese. 1981; Тридцять років КСУТ. 1982; 50 років українського радіомовлення в Чехословаччині. 1984 (співавт.); Olka na prahu druhého tisícročia. 1994 (усі – Пряшів).

Літ.: Doc. PhDr. Andrej Kováč CSc. Čiastočná bibliografia publikovaných prác. Prešov, 2013.

М. І. Мушинка


Покликання на статтю