Новоросійський край, Новоросія — Енциклопедія Сучасної України

Новоросійський край, Новоросія

НОВОРОСІ́ЙСЬКИЙ КРАЙ, НОВОРО́СІЯ – терміни, які вживали як синоніми офіційної назви Новоросійської губернії (спершу створена 1764–83 й відновлена у ширшій конфігурації 1796–1802) та Новоросійського і Бессарабського генерал-губернаторства (1822). Вони охоплювали пн. причорномор. та приазов. землі, приєднані до Рос. імперії у 2-й пол. 18 – на поч. 19 ст. Після ліквідації Новорос. і Бессараб. генерал-губернаторства 1874 назви перестали відповідати конкрет. адм.-тер. одиниці. Окрім Херсон., Катерино­слав. і Таврій. губ., на поч. 20 ст. їх інколи поширювали ще на Бессараб. і Ставроп. губ., а також Кубан. обл. та Обл. Війська Донського. У 20 ст. вони вийшли з ужитку. Наприкінці 20 ст. деякі політ. сили в РФ та Україні безуспішно намагалися відновити їх, ототожнюючи з Пд. Україною. На поч. 2014 концепт «Новоросія» був реанімований політ. елітою РФ під час роздмухування сепаратист. настроїв в Україні, анексії Криму та воєн. конфлікту на Сх. України. Під цим впливом самопроголошені та невизнані т. зв. Донец. і Луган. нар. респ. оголосили у червні 2014 про створення конфедерації, якій у наступ. місяці дали назву «Новоросія». Навесні 2015 конфедерація припинила своє існування як така, що суперечила Мінським угодам з врегулювання конфлікту на Сході України.

Літ.: Панашенко В. В. Адміністративний устрій Південної України ХVIII ст.: Історія, історіографія, джерелознавство: Статті, розвідки, замітки. К., 1996; Бойко А. Південна Україна останньої чверті XVIII ст. К., 2000; Турченко Г., Турченко Ф. Проект «Новоросія»: 1764–2014. Ювілей на крові. З., 2014; Верменич Я. В. Південна Україна на цивілізаційному пограниччі. К., 2015.

В. М. Хмарський


Покликання на статтю