Новосадський Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Новосадський Микола Іванович

НОВОСА́ДСЬКИЙ Микола Іванович (01(13). 05. 1859, с. Великі Пузирки Ізяслав. пов. Волин. губ., нині Шепетів. р-ну Хмельн. обл. – 29. 06. 1941, Москва) – фахівець з класичної філології. Д-р грец. словесності (1901), чл.-кор. АН СРСР (1917). Засл. діяч н. РРФСР (1939). Закін. Істор.-філол. ін-т (С.-Пе­тер­бург, 1883), де й працював (1887–88). У 1884–86 перебував у наук. відрядженні в Греції. 1886–88 викладав у С.-Пе­тербур. г-зії Г. Відемана; 1888–1906 – проф. каф. грец. словесності, водночас 1905–06 – декан істор.-філол. ф-ту та в. о. ректора Варшав. ун-ту; 1907–22 – проф. каф. епіграфіки Моск. археол. ін-ту. Водночас від 1909 (з перервою) – у Моск. ун-ті: 1909–29 – ординар. проф. каф. грец. словесності, від 1934 – проф., 1937–41 – зав. каф. давніх мов істор. ф-ту. За сумісн. 1919–34 – зав. відділу класич. філології, гол. бібліотекар, учений консультант Всесоюз. б-ки; 1921–29 – в Ін-ті літ-ри і мовознавства (обидва – Москва). Наукові дослідження: історія антич. літ-ри, театру, музики та образотвор. мист-ва; давньогрец. міфологія, епіграфіка й археологія, палеографія та текстологія.

Пр.: Котито. С.-Пе­тербург, 1886; Елевсинские мистерии. С.-Пе­тербург, 1887; Культ кавиров в Древней Греции. Варшава, 1891; Орфические гимны. Варшава, 1900; Педагогические идеалы Платона. Варшава, 1904; Греческая эпигра­фика. Ч. 1. Москва, 1909; Оратор Эсхин. Москва, 1912; История греческой дра­мы. Москва, 1912; Несколько заметок о греческих христианских надписях. Х., 1914; Реализм Гезиода. Ленинград, 1928.

Літ.: Граков Б. Н. Н. И. Новосадский (80 лет жизни и 55 лет ученой и педагогической деятельности) // Вест. древ. истории. 1939. № 2; Белоусов А. В. Николай Иванович Новосадский (1859–1941) – основатель кафедры древних языков исторического факультета МГУ: жизнь и труды по материалам Архива РАН // Тр. каф. древних языков. Вып. 5: Каф. древ. языков истор. ф-та МГУ – 80 лет. Москва, 2018.

Н. Ф. Клименко

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Н. Ф. Клименко . Новосадський Микола Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72509 (дата звернення: 23.10.2021)