Новосельцев Олександр Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Новосельцев Олександр Вікторович

НОВОСЕ́ЛЬЦЕВ Олександр Вікторович (05. 10. 1948, м. Термез, Узбекистан) – фахівець у галузі моделювання в енергетиці. Д-р тех. н. (1992), проф. (2001), чл.-кор. НАНУ (2006). Закін. Київ. політех. ін-т (1972). Від 1968 працює в системі НАНУ, спочатку на робітн. та інж., а від 1980 – на наук. посадах: від 2004 – зав. відділу екон. та нормат.-правового регулювання в енергетиці, 2006–08 – заст. дир. з наук. роботи Ін-ту заг. енергетики; від 2009 – пров. н. с. відділу теплофіз. основ енергоощад. технологій Ін-ту тех. теплофізики (обидва – Київ). За сумісн. 1999–2003 – проф. каф. електропостачання Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Наукові дослідження: електроенергетика, комунал. теплоенергетика, житл.-комунал. сектор, електротехніка та пром. електроніка. Один із засн. нового наук. напряму з екон.-матем. моделювання та прогнозування в енергетиці за умов ринк. відносин, зокрема розробив сучасні підходи щодо визначення цінової рівноваги попиту й пропозиції за умов недосконалої та монополіст. конкуренції в енергетиці, моделі прогноз. розрахунків обсягів і відповід. економічно обґрунтов. оцінок вартості енергопродуктів, механізми заохочувал. регулювання та екон. стимулю­вання діяльності підпр-в паливно-енергет. комплексу до підвищення енергоефективності та енерго­збереження. Розвинув енергет. теорію неліній. електр. систем із вентилями, запропонував принципи побудови енергобалансів у нестаціонар. електр. колах і системах на основі спряженої симетрії в гілберт. просторі, розробив кінемат. моделі руху та побудував теорію параметрич. синтезу автоном. інверторів на цій основі.

Пр.: Полупроводниковые преобразователи модуляционного типа с про­межуточным звеном повышенной час­тоты. К., 1981; Оптимизация параметров автономных инверторов. К., 1985; Симметрия сопряженных отображений интегральных составляющих мощности // Докл. АН УССР. Сер. А. 1988. № 3; Введение в теорию статических сверх­проводниковых преобразователей. К., 1990; Економіко-математична модель порівняльної переваги трансграничної взаємодії енергосервісних компаній // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2013. № 1; Вступ до теорії енергоефективності багаторівневих систем: методи та моделі енергетичного менеджменту в системі житлово-комунального господарства. К., 2014; Вертикально-інтегровані структури управління ефективністю функціонування систем комунальної теплоенергетики. К., 2017 (усі – спів­авт.).

Ю. П. Золотаренко


Покликання на статтю