Новосілецький Роман Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Новосілецький Роман Михайлович

НОВОСІ́ЛЕЦЬКИЙ Роман Михайлович (08. 03. 1926, с. Потелич, нині Львів. р-ну Львів. обл. – 18. 04. 1991, Львів) – гео­лог. Д-р геол.-мінерал. н. (1971), проф. (1988). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1977). Держ. нагороди СРСР. Закін. Львів. політех. ін-т (1953). Відтоді працював в Укр. геол.-розв. ін-ті (Львів): 1971–91 – зав. відділу геології нафти і газу. Вивчав геогідродинамічні та геохім. умови формування покладів нафти і газу України та закономірності їх поширення, природу аномально високих пласт. тисків флюїдів. Обґрунтував і висунув осад. фіз.-хім. концепцію походження вуглеводнів та формування їх покладів. Займався підрахунком запасів на Орів-Унігнян. нафт. (1967) і Битків-Бабчен. нафтогазоконденсат. (1969) родовищах.

Пр.: Нафтові та газові родовища України. К., 1961; Пластові тиски флюїдів у надрах України. К., 1969; Геогидродинамические и геохимические условия формирования залежей нефти и газа Украины. Москва, 1975; Природа и рас­пределение аномально высоких плас­товых давлений флюидов в нефтегазо­носных бассейнах // ГЖ. 1979. Т. 39, № 3 (спів­авт.); Особенности изменения состава углеводородных флюидов залежей Анастасьевского нефтегазоконденсатного месторождения Днепровско-Донецкой впадины // Геология и геохимия горючих ископаемых. 1985. Вып. 64 (спів­авт.); Зоны нефтегазонакопления Украины. Москва, 1987; Геотермический режим и нефтегазоносность недр Украины // Геотермические модели геологических структур. С.-Пе­тербург, 1991 (спів­авт.).

Н. Г. Люта


Покликання на статтю