Новосілківське родовище вапняку — Енциклопедія Сучасної України

Новосілківське родовище вапняку

НОВОСІ́ЛКІВСЬКЕ РОДО́ВИЩЕ ВАПНЯКУ́ Знаходиться за 0,6 км від с. Новосілка (на Пн.), 12 км від м. Підволочиськ (обидва – Терноп. р-ну Терноп. обл.) та 30 км від Тернополя. У структурно-тектон. відношенні лежить у межах пд.-зх. окраїни Східноєвропейської платформи. Геоморфологічно входить до складу Товтр. денудац. горбистої височини Волино-Поділ. морфоструктури. Відносні відмітки поверхні на ділянці родовища коливаються від 179–186 м у пд. частині до 222 м на вершинах гряди. Майже в центрі ділянка прорізана молодим яром, що утворився на стику 2-х піднять. Заг. нахил поверхні у пд. напрямку. В геол. будові тер. родовища беруть участь утворення палеозою та кайнозою, що залягають субгоризонтально. Корисна копалина родовища – вапняк – утворює пласт. тіло масив. будови, місцями плитчастої, на окремих ділянках тріщинувате. Вапняки рифогенні переважно органогенно-детрит. перекристалізовані неоген. (міоцен.) віку, сірого, бурувато-сірого кольору, міцні, часто зливні з черепашк. зламом. Потужність змінюється від 9,0 до 50,5 м і загалом збільшується із Зх. на Сх. Розкривні породи – ґрунтово-рослин. шар, щільні малопластичні піскуваті суглинки та вивітрілі сірі вапняки пористі, рихлі, інтенсивно тріщинуваті, потужність яких у пн. частині родовища збільшується і досягає 10,2 м. На родовищі виділили хемогенні (пелітоморфні, тонкокристалічні, псевдооолітові та оолітові) та органогенні (серпулові, черепашкові та органогенно-уламкові) вапняки. Родовище розвідане 1979, тоді його пл. оцінювали у 11,6 га. Станом на 2019 затверджені пром. запаси корис. копалини складали 3709,0 тис. м3, зокрема й за категорією В – 1844,0 тис. м3, С1 – 1865,0 тис. м3. Коефіцієнт пром. розкриву 0,43. Середня потуж. корис. копалини 30,3 м. За складністю геол. будови родовище відноситься до ІІ-ї групи. Гідрогеол. умови сприятливі – родовище не обводнене (водонос. горизонт залягає глибше горизонту підрахунку запасів). Періодичне обводнення пов'язане з атмосфер. опадами та талими водами. Нині Пн. ділянку (13,32 га) розробляє відкритим способом ТОВ «Кар'єр “Новосілка”». Вапняки видобувають буро-вибух. способом із застосуванням автомобіл. транспорту та розміщенням розкрив. порід у зовн. і внутр. відвалах. Річна продуктивність кар'єру 334 тис. м3. Вапняки придатні для вироб-ва щебеню будівельного та каменю бутового, відсіви від подрібнення вапняків – для благоустрою та рекультивації.

С. Б. Шехунова


Покликання на статтю