Новосядлий Степан Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Новосядлий Степан Петрович

НОВОСЯ́ДЛИЙ Степан Петрович (01. 07. 1943, с. Вовків, нині Львів. р-ну Львів. обл.) – фахівець у галузі електронної техніки та інформаційних технологій. Д-р тех. н. (2003), проф. (2004). Чл. НТШ (2005). Закін. Львів. політех. ін-т (1964). Працював заст. нач. цеху НВО «Кристал» (Київ, 1965–72); гол. технологом (1972–89), гол. інж. СКТБ (1989–97), заст. тех. дир. (1997–2000) концерну «Родон»; від 2000 – проф., 2006–12 – зав. каф. радіофізики і електроніки, від 2012 – проф. каф. комп'ю­тер. інженерії і електроніки Прикарп. ун-ту (обидва – Івано-Франківськ). Наукові дослідження: мікро­електроніка і наноелектроніка, зокрема розроблення суб- і нано­мікрон. технології формування структур великих інтеграл. схем; комп'ютерна схемотехніка; проектування інтеграл. схем і функціонально закінчених виробів радіоелектроніки.

Пр.: Суб- і наномікронна технологія структур великих інтегральних схем. Ів.-Ф., 2010; Техніка і електроніка НВЧ: Навч. посіб. Ів.-Ф., 2013 (спів­авт.); Вплив арсенідгелієвої технології на формування структур інтегральних схем // Вост.-европ. журн. передовых технологий. 2014. № 3 (спів­авт.); Розробка технології багатозарядної іонної імплантації GaAs для субмікронних структур великих інтегральних схем // Там само. 2015. № 6 (спів­авт.); Особливості формування польових транзисторів Шотткі із самосуміщеним затвором на основі нітриду та силіциду вольфраму // Інтернаука. 2018. № 2 (спів­авт.).

І. Т. Когут


Покликання на статтю