Новотарський Михайло Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Новотарський Михайло Анатолійович

НОВОТА́РСЬКИЙ Михайло Анатолійович (05. 01. 1956, с. Борсуки Новоушиц., нині Кам'янець-Поділ. р-ну Хмельн. обл.) – фахівець у галузі комп'ю­терної техніки. Д-р тех. н. (2010). Закін. Київ. політех. ін-т (1979), Міжрегіон. заоч. ун-т упр. персоналом (Київ, 1993). Від 1979 працював у Ін-ті надтвердих матеріалів АН УРСР, від 1987 – в Ін-ті математики НАНУ (обидва – Київ): 2011–16 – пров. н. с.; від 2016 – проф. каф. обчислювал. техніки Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Наукові дослідження: методи матем. моделювання фіз. процесів; паралельні локал.-асин­хронні чисел. методи; формал. засоби опису моделей; методи машин. навч. й штуч. інтелекту та методи машин. навч. з підкріпленням.

Пр.: Мультипроцессорные системы. 1995 (спів­авт.); Штучні нейронні мережі: обчислення. 2004 (спів­авт.); Формальні засоби моделювання паралельних процесів та систем // Пр. Ін-ту математики НАНУ. 2012. Т. 90; Formal Means of the Simulation of Parallel Processes and Sys­tems. 2016 (спів­авт.); Алгоритми та методи обчислень. 2019; Дискретна математика. 2020 (усі – Київ).

О. В. Давиденко


Покликання на статтю