Новський Володимир Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Новський Володимир Олександрович

НО́ВСЬКИЙ Володимир Олександрович (09. 01. 1950, м. Гусь-Хрусталь­ний Владимир. обл., РФ) – фахівець у галузі перетворювальної техніки. Д-р тех. н. (2012), чл.-кор. НАНУ (2021). Держ. премія України в галузі н. і т. (2014). Закін. Київ. політех. ін-т (1973). Відтоді працює в Ін-ті електродинаміки НАНУ (Київ): від 2011 – пров. н. с. відділу стабілізації параметрів електромагніт. енергії. Наукові дослідження: розроблення багатофункціонал. потужних напівпровідник. перетворювачів для забезпечення електромагніт. сумісності несиметрич., неліній. і нестаціонар. навантажень в електр. мережах і системах, зокрема з джерелами відновлюв. енергії.

Пр.: Стабилизация параметров элек­трической энергии в распределитель­ных сетях. К., 1989; Автоматизовані системи обліку та якості електричної енергії. Х., 2012; Перетворення параметрів електромагнітної енергії вентильними комутаторами. К., 2013; Автоматизиро­ванные системы контроля и учета элек­трической энергии. Х., 2014; Качество электрической энергии: В 3 т. Т. 3. Ме­тоды и средства повышения качества электрической энергии. Х., 2014; Нор­мативно-правове регулювання якості напруги в електричних мережах з джерелами розосередженої генерації. К., 2018 (усі – спів­авт.).

В. В. Бриль

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю