Ноздрін Микола Терентійович — Енциклопедія Сучасної України

Ноздрін Микола Терентійович

НО́ЗДРІН Микола Терентійович (26. 09. 1935, Полтава – 24. 10. 2007, там само) – вчений-зоотехнік. Д-р с.-г. н. (1983), проф. (1990). Закiн. Полтав. с.-г. iн-т (1959). Відтоді працював зоотехніком у Микол. обл. Від 1968 – у Полтав. НДI свинарства: 1983–88 – зав. лаб. обмi­ну речовин та енергiї свиней; 1989–95 – зав., 1995–2007 – проф. каф. технології вироб-ва продукції тваринництва Полтав. с.-г. ін-ту. Наукові дослідження: принципи та практ. аспекти годівлі свиней.

Пр.: Годiвля свиней в господарствах промислового типу. К., 1969; Обмен веществ и энергии у свиней. Москва, 1975; Использование зеленых и сочных кормов в свиноводстве. Москва, 1987; Деталiзованi норми годiвлi сільськогосподарських тварин. К., 1991 (усі – спів­авт.).

Літ.: Світло його душі буде завжди з нами: Некролог // Вісн. Полтав. аграр. академії. 2007. Вип. 4.

В. М. Самородов


Покликання на статтю