Нольде Олександр Емілійович — Енциклопедія Сучасної України

Нольде Олександр Емілійович

НО́ЛЬДЕ Олександр Емілійович (20. 08(01. 09). 1873, м. Катеринослав, нині Дніпро – 04. 11. 1919, с-ще Теріокі, нині м. Зеленогорськ, РФ) – історик права. Закін. С.-Пе­тербур. ун-т (1896), де був залишений для підготовки до професор. звання, а згодом і працював: 1900–12 – приват-доц. каф. цивіл. права; водночас від 1901 – у Публіч. б-ці: 1905–13 – зав. юрид. відділ.; від 1904 – в Олександрів. ліцеї: 1910–17 – екстраординар. проф. каф. рим. права; 1909–17 – проф. місц. цивіл. права Вищих жін. курсів (усі – С.-Пе­тербург, від 1914 – Петроград). 1907 захистив магістер. дис. «Очерки по истории кодификации местных гражданских законов при графе Сперанском. Попытка кодификации литовско-польского права», 1918 – доктор. дис. «Очерки по истории кодификации местных гражданских законов при графе Сперанском. Кодификация местного права прибалтийских губерний». Від 1917 – екстраординар., від 1918 – ординар. проф. Петрогр. ун-ту. В липні–листопаді 1917 – чл. Юрид. ради при Тимчас. уряді. Досліджував проблеми права власності та спадк. права, історію держ. установ Росії. Смертельно поранений під час спроби нелегально перейти рад.-фін. кордон.

Пр.: Происхождение части текста действующего Свода гражданских узаконений губерний прибалтийских: Таблица заимствований текста статей из литературного римского права и иноземных кодексов. С.-Пе­тербург, 1912; Два но­вых закона о внебрачных детях // Вест. граждан. права. 1913 № 8; К. П. Победоносцев и судебная реформа. Петроград, 1915; Отношения между судом и администрацией после издания судеб­ных уставов. Петроград, 1915.

Т. М. Лебединська


Покликання на статтю