Невелєв Олександр Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Невелєв Олександр Михайлович

НЕ́ВЕЛЄВ Олександр Михайлович (29. 12. 1936, Харків) – економіст. Д-р екон. н. (1978), проф. (1989). Засл. діяч н. і т. України (1997). Закін. Київ. фінанс.-екон. ін-т (1958). Відтоді працював на з-ді «Ленінська кузня»; 1962–91 – у Н.-д. екон. ін-ті Держплану УРСР: зав. відділу планування матеріал. ресурсів і ресурсозбереження; від 1991 – заст. дир. з наук. роботи, від 1996 – дир. НДІ соц.-екон. проблем міста; 2007–16 – зав. каф. менеджменту зовн.-екон. діяльності та адм. менеджменту Академії муніцип. упр. (усі – Київ). Наукові дослідження: територ. планування матеріал. ресурсів, економіка ресурсозбереження, комплекс. розвиток економіки регіонів.

Пр.: Территориальное планирование материальных ресурсов. Москва, 1978; Экономика ресурсосбережения. К., 1989; Проблеми охорони навколишнього природного середовища та утилізації відходів у м. Києві. К., 1997; Сталий розвиток регіону: стратегічні напрями та механізми. К., 2002; Проблеми підвищення ефективності місцевого самоврядування: Навч. посіб. К., 2010 (усі – спів­авт.).

Т. В. Іванова


Покликання на статтю