Невідомий Василь Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Невідомий Василь Іванович

НЕВІДО́МИЙ Василь Іванович (09. 11. 1961, смт Буди Харків. р-ну Харків. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (2013). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2011). Закін. Харків. юрид. ін-т (1986). Працював у Жовтн. рай. нар. суді Харкова (1978–81); органах прокуратури Харкова та Харків. обл. (1985–94); від 1994 – у Ген. прокуратурі України: 1996–97 – заст. нач. упр. заг. нагляду–нач. відділу нагляду за дотриманням законів у сфері екон. відносин; 1997–2018 – гол. контролер–дир. департаменту з питань оборони та правоохорон. діяльності, від 2018 – чл. Рахунк. палати України. Досліджує проблеми права, фінансів і аудиту. Кер. групи зовн. аудиту ОБСЄ (Відень) з аудиту консолідов. бюджет. звітності 2009, 2010–2011, 2012 фінанс. років. Експерт з імплементації стандартів фінанс. аудиту за програмою IDI UN/INTOSAI 2013. Сертифіков. аудитор України (2016). Спів­автор Стратегії розвитку Рахунк. палати.

Пр.: Справедливість і доцільність юридичних норм як ключова проблема сучасної правової онтології // Боротьба з організов. злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2010. № 23; Самоорганізація правової реальності та легітимність Основного Закону. К., 2011; Теоретико-практичні аспекти реформування Рахункової палати України у вищу аудиторську інституцію // Фінанси України. 2014. № 2; Нова якість Рахункової палати України: стратегія розвтику // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Економiка. 2019. № 3 (спів­авт.); Імплементація міжнародних стандартів вищих органів аудиту у фінансові аудити Рахункової палати України // Там само. 2020. № 1 (спів­авт.).

М. І. Мельник


Покликання на статтю