Невлюдов Ігор Шакірович — Енциклопедія Сучасної України

Невлюдов Ігор Шакірович

НЕВЛЮ́ДОВ Ігор Шакірович (25. 11. 1940, м. Коломна Моск. обл.) – фахівець у галузі автоматизації приладобудування. Д-р тех. н. (1985), проф. (1987). Засл. діяч н. і т. України (2013). Держ. премія України у галузі н. і т. (2014). Закін. Укр. заоч. політех. ін-т (Харків, 1967). Відтоді працював на вироб-ві. Від 1971 – у Харків. ун-ті радіоелектроніки: 1985–95 – декан ф-ту конструювання радіоапаратури, від 1995 – зав. каф. комп'ютерно-інтегров. технологій, автоматизації та мехатроніки. Наукові дослідження: технологія та автоматизація вироб-ва радіоелектрон. приладобудування.

Пр.: Основи виробництва електрон­них апаратів: Підруч. Х., 2005; Технология межсоединений электронной аппа­ратуры: Учеб. Х., 2005 (спів­авт.); Визу­альный мониторинг физико-химических процессов в производстве и экс­плуатации электронной аппаратуры. Х., 2007 (спів­авт.); Основи САПР: технічна підготовка виробництва. К., 2014; Accelerometer parameters decomposition model for technological process design automation // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Сер. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. 2015. № 828 (спів­авт.); Новітні конструктивно-технологічні рішення надлегких детекторних модулів для фізичних експериментів // Сучас. стан наук. дослідж. та технологій в пром-сті. 2018. № 5 (спів­авт.).

І. В. Магдаліна


Покликання на статтю