Невмержицький Євген Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Невмержицький Євген Васильович

НЕВМЕРЖИ́ЦЬКИЙ Євген Васильович (17. 12. 1935, с. Гошів Овруц., нині Коростен. р-ну Житомир. обл.) – правознавець. Д-р політ. н. (2009), проф. (2014). Закін. Харків. юрид. ін-т (1961). Працював у органах внутр. справ Воронез. обл. (РФ, 1963–80) і Києва (1981–87); прокуратурі Київ. обл. (1987–97); Наук. центрі по боротьбі з корупцією Координац. ком-ту при Президентові України (1997–99); у 1999–2000 – зав. каф. права Київ. лінгвіст. ун-ту; 2000–05 – зав. каф. кримінал. права і процесу Академії праці та соц. відносин; 2005–10 – зав. каф. гуманітар. дисциплін Нац. академії прокуратури (обидві – Київ); 2011–16 – проф. каф. заг.-правових дисциплін Київ. ун-ту зовн. торгівлі та Київ. торг.-екон. ун-ту; від 2016 – проф. каф. тео­рії та історії права Київ. екон. ун-ту. Досліджує проблеми тео­рії і філософії права, екон. злочинності, корупції, гармонізації законодавства України з міжнар. правом.

Пр.: Корупція в Україні. 1998 (спів­авт.); Теоретичні основи кваліфікації злочинів: Навч. посіб. 2004 (спів­авт.); Правові основи боротьби з економічною злочинністю і корупцією: Навч. посіб. 2005; Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії. 2008; Корупція як соціально-політичний феномен. 2009; Боротьба з корупцією в Україні: порівняльно-правовий аспект // Істор.-політ. студії: Зб. наук. пр. 2014. № 2 (усі – Київ).

Ф. П. Шульженко


Покликання на статтю