Неводник Вольдемар Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Неводник Вольдемар Іванович

НЕВО́ДНИК Вольдемар Іванович (16. 05. 1930, м. Дніпродзержинськ, нині Кам'янське Дніпроп. обл. – 24. 12. 2016, Дніпро) – патоморфолог. Д-р мед. н. (1973), проф. (1975). Закін. Дніпроп. мед. ін-т (нині Дніпро, 1954), де й працював: 1975–80 – декан педіатр. ф-ту, 1980–87 – проректор з навч. роботи, водночас 1984–95 – зав., 1995–2011 – проф. каф. патол. анатомії і судової медицини; 2011–16 – лікар Дніпроп. обл. патологоанатом. бюро. Наук. дослідж. присвяч. серц.-судин. і онкол. патології. Запропонував схему патогенезу виникнення перед­тромботич. станів стінки веноз. судин та факторів, що призводять до утворення патол. тромбів.

Пр.: Клинико-морфологические па­раллели в изучении интрамуральной нервной системы при язвах и полипах как предраковых состояниях желудка // Тез. 3-го съезда онкологов УССР. К., 1964; Иммуноморфологические и фибринолитические особенности веноз­ных сосудов при нарушениях крово­обращения в тромбозах // Мат. 1-го съез­да патологоанатомов УССР. Д., 1970 (спів­авт.); Клинико-морфологическая оценка различных способов «воспитания» кишечных трансплантатов при эзо­фагопластике // КХ. 1974. № 3 (спів­авт.); Антисурфактантная система легких // Патол. физиология и эксперим. терапия. 1985. № 4 (спів­авт.); Патологія слинних залоз і щелеп (пухлиноподібні, пухлинні, кістозні ураження): Навч. посіб. Дн., 2007 (спів­авт.).

П. О. Гриценко


Покликання на статтю