Неврологів, психіатрів та наркологів України Асоціація — Енциклопедія Сучасної України

Неврологів, психіатрів та наркологів України Асоціація

НЕВРО́ЛОГІВ, ПСИХІА́ТРІВ ТА НАРКО́ЛОГІВ УКРАЇ́НИ Асоціація Засн. 1934 у Харкові як Наук.-мед. т-во неврологів і психіатрів України; від 2017 – сучасна назва. Першим головою обрано президента Укр. психоневрол. академії (Харків) Л. Рохліна. Також орг-цію очолювали Б. Маньковський (1948–62), Д. Панченко (1966–82), від 1982 – П. Волошин. У її структурі – 27 секцій з проблем неврології, психіатрії, наркології, психотерапії та Рада молодих вчених. Діють осередки в різних регіонах України. Така комплексна структура дозволяє підтримувати щільну міждисциплінарну співпрацю між неврологами, психіатрами, наркологами, нейрофізіологами, мед. психологами та ін. фахівцями, а також між НДІ, каф. закладів вищої освіти та установами практ. охорони здоров'я. У різний час кількість чл. сягала понад 5000 осіб (науковці, викл. закладів вищої освіти, практ. лікарі та організатори охорони здоров'я). Гол. напрями діяльності: всебічне вивчення нерв., псих. і наркол. захворювань, розвиток підходів і стандартів лікування, впровадження їх у практику охорони здоров'я, підвищення кваліфікації фахівців та освітні заходи для сусп-ва, підтримка молодих вчених, реформування системи надання психоневрол. допомоги в країні, захист прав пацієнтів та фахівців охорони здоров'я. Її чл. беруть активну участь у розробленні протоколів надання мед. допомоги, нормат. документів, а також нових законодав. актів, що стосуються психоневрол. здо­ров'я. Для хворих та їхнього оточення видано за профілем хворих спец. посібники з оптимал. способу життя і навколиш. мікросередовища. Асоц. є колектив. чл. 5-ти великих міжнар. профес. орг-цій: Всесвіт. психіатр. асоціації (ВПА), представником в її правлінні є Н. Марута, а І. Кутько 5 р. був зонал. представником ВПА в країнах Сх. Європи (Україна, РФ, Грузія, Казахстан, Узбекистан, Молдова), Європ. психіатр. асоц., Психіатр. асоц. Сх. Європи та Балкан, Міжнар. асоц. дит. і підлітк. психіатрії та суміж. спеціальностей, Європ. академії неврології (офіц. представником від України в її правлінні є Т. Міщенко). Асоц. також активно співпрацює з ін. міжнар. орг-ціями, зокрема з Міжнар. протиепілептич. лігою. Для всебіч. обговорення фахівцями найактуальніших проблем психоневрології Асоц. спільно з Ін-том неврології, психіатрії та наркології НАМНУ (Харків) проводить нац. конгреси, з'їзди, пленуми та конференції. Нац. конгреси з обов'язковою міжнар. участю проводять один раз на 5 р., між конгресами щорічно організовують пленуми. На конгреси та пленуми виносять системні питання психоневрології, а суто неврол., психіатр. і наркол. проблеми розглядають на наук.-практ. конференціях. Асоц. спільно з Ін-том неврології, психіатрії та наркології НАМНУ видає «Український вісник психоневрології».

П. В. Волошин

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
П. В. Волошин . Неврологів, психіатрів та наркологів України Асоціація // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72753 (дата звернення: 23.10.2021)