Ковбасюк Раїса Федорівна — Енциклопедія Сучасної України

Ковбасюк Раїса Федорівна

КОВБАСЮ́К Раїса Федорівна (10. 01. 1928, Херсон) – мікробіолог, вірусолог. Д-р мед. н. (1973), проф. (1980). Закін. Одес. мед. ін-т (1952). Відтоді працювала в НДІ вірусології, мікробіології та епідеміології (Одеса), де від 1960 очолювала імунол. лаб. та лаб. біохімії, від 1968 – лаб. токсоплазмозу; від 1974 – проф. каф. технології зерна, від 1978 – біохімії і мікробіології Одес. академії харч. технологій; 1995–2000 – проф. каф. мікробіології та вірусології Одес. аграр. ун-ту. Наук. дослідження: клітин. імунітет хворих на онкол. захворювання, діагностика та лікування інфекц. хвороб, вироб-во екологічно безпеч. харч. продуктів, застосування антисептич. препаратів для стерилізації тари в консерв. вироб-ві, технологія вироб-ва концентров. соків.

Пр.: О влиянии рентгенотерапии на динамику фагоцитоза больных раком молочной железы // Вопр. онкологии. 1962. Т. 12, № 8; Специфические антигены и антитела в сыворотке больных раком легкого // ВД. 1964. № 3 (співавт.); К вопросу об изучении неспецифической реактивности организма у больных хроническими анацидными гастритами // Вопр. онкологии. 1968. № 1; Изучение опсонизирующих свойств сыворотки и фагоцитарной реакции у больных раком // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1969. № 9; Фагоцитарная активность лейкоцитов у больных злокачественными новообразованиями в отношении зерен кармина и стафилококка // Там само. 1972. № 8.

І. А. Бойко


Покликання на статтю