Неграй-Косінова Олена Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Неграй-Косінова Олена Миколаївна

НЕГРА́Й-КО́СІНОВА Олена Миколаївна (01. 05. 1962, м. Ніжин Черніг. обл.) – режисер, педагог. Канд. пед. н. (2012). Засл. арт. України (2007). Закін. Уман. пед. ін-т (Черкас. обл., 1981), Київ. ун-т культури і мист-в (1987; викл. А. Обертинська). Працювала методистом у Будинку культури залізничників (Ніжин, 1981–83), Жовтн. палаці (Київ, 1987–93). Від 1993 – арт., від 1997 – гол. реж. Ансамблю пісні і танцю Держ. прикордон. служби України. Водночас від 2015 – доц. каф. режисури Нац. академії керів. кадрів культури і мист-в України (обидва – Київ). Н.-К. – реж.-поста­новник концертно-видовищ. програм, муз. вистав та мюзиклів, серед яких – «Океан кохання», «Ресторан у “Сонечки”» (присвяч. творчості Л. Утьосова, О. Вертинського, К. Шульженко), «Висячі сади Семіраміди», «Корабель кохання», «Нові казки Шахерезади», «Все починається з кохання» (усі – авторка сценарію), «Подорож у часі по Україні» (до 200-річчя від дня народж. М. Гоголя).

Пр.: Естетична спрямованість професійної підготовки курсантів-прикордонників // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. 2011. № 5; Характеристика педагогічного спілкування і його значення для формування корпоративної культури режисерів // Вісн. Нац. академії керів. кадрів культури і мист-в. К., 2014. № 1; Створення у вищому навчальному закладі естетичного освітнього сере­до­вища // Там само. 2015. № 1; Сценарна майстерність: Підруч. К., 2016.

Л. Ф. Бурміцька


Покликання на статтю